Tre alternative ruter

Tre ulike alternativer for gang— og sykkelstien skal nå ut på høring. I dag stopper turstien ved Vaula bru, noen meter lengre sør for avkjørselen til rv 45.