«Berlin-muren» revet i natt

FLEKKEFJORD: Muren som sperrer fri atkomst til allmenningen nedersti Hidragaten, ble revet natt til i dag.