50 har bedt om redusert betaling

Foreløpig har rundt 50 familier søkt kommunen om redusert betaling i barnehagene. Det er færre enn kommunens folk selv regnet med.