Slagpasienter kan bli flyttet

Det stormer igjen rundt slagenheten M4 ved Stavanger sykehus. De 14 pasientene risikerer enten å bli overflyttet til Sandnes sykehus, eller så må de dele slagenheten sin med ortopediske pasienter fra Sandnes sykehus.