Ikke akkurat lekeplass, nei

Hinna videregående skole hostet opp hele 800.000 kroner og sikret seg distriktets kanskje kuleste nærmiljøanlegg.