Nye kontroller etter Mædi-tilfelle

Den langsomt utviklende lungesykdommen Mædi er blitt oppdaget på to sauer i Ytre Ryfylke. Når en sau tester positivt på det såkalte mædi-visna-viruset, regnes hele besetningen som smittet.