- Stort behov for boliger

En utbygging på Jåsund har versert lenge. Høyre-politikeren Ole Ueland (20) har ventet hele livet.