Alkoholbruken sterkt økende i Stavanger

Alkoholkonsumet i Stavanger øker for hvert år, og er langt overgjennomsnittet for landet.