Matjorda kan få lovvern

Lars Sponheim vil verne matjord gjennom lov. Ved å dele inn i A— ogB-arealer skal den beste jorda sikres for framtidig mat-produksjon.