Matjorda kan få lovvern

Lars Sponheim vil verne matjord gjennom lov. Ved å dele inn i A— ogB-arealer skal den beste jorda sikres for framtidig mat-produksjon.

Publisert: Publisert:
  • Torbjørn Kindingstad
Denne artikkelen er over 16 år gammel

Symbolsk samlet med partivenner på Gimle gård ved Store Stokkavann i Stavanger, lanserer landbruksministeren sine planer for vern av verdifull, matproduserende jord:— En ny lovparagraf skal verne jorda gjennom beslutninger i statsråd. Vi ønsker å gi matproduktiv jord samme lovvern som for eksempel viktige naturområder, sier landbruksministeren. Reduksjon Sponheim viser til at den matproduktive jorda her i landet reduseres med 20.000 dekar årlig.- Det er et dramatisk høyt tall. Fortsetter denne utviklingen vil det totale matproduserende arealet i dette landet være halvert om 40 år. Det er mer enn dramatisk, sier Sponheim, som har som mål for lovvernet av jorda at arealavgangen skal halveres.Ikke all jord får samme status.- Vi kan tenke oss en inndeleing i A og B-arealer der det sterkeste vernet gis til de mest eksklusive områdene, sier landbruksministeren, og viser til jorda på Jæren, langs deler av Oslofjorden og Lier-området på Østlandet som eksempler på noe av det beste. Konferanse Samtidig vil landbruksministeren innkalle til en omfattende jordvernkonferanse i Stavanger neste år. Konferansen skal skje i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. Venstre-lederen vil ha et kommunalt, folkevalgt styringssystem på sin nye jordvernpolitikk.- Det er viktig at beslutningene tas lokalt. Da må også ansvaret for vern bli større lokalt, sier han. Kommunegrenser Landbruksministeren vil ikke blande seg inn i debatten om kommunegrensene som ledd i jordvernarbeidet. Det spørsmålet skal kommunene selv avgjøre. Han levner imidlertid ingen tvil om sitt syn:- I møte med de viktige, langsiktige interessene knyttet til matproduksjon, er spørsmålet om kommunegrenser et lettere skritt å gå, enn å måtte ofre matjord. Konflikter De langsiktige jordverntankene kan imidlertid kollidere med Venstre store visjoner for kollektivtransport i regionen. Både økt satsing på Jærbanen, og en bybane i Stavanger, vil føre til nedbygging av matjord dersom befolkninsgveksten skal skje langs disse kollektivlinjene.- Dette kan ikke være spørsmål om enten eller. Dale-området er for eksempel låst, sier fylkespolitiker Jarle Braut, og viser til at bru over Gandsfjorden kan løse ut 1000 mål som kan utnyttes til boligbygging.

Publisert: