Skilting og merking motsatt på Bybrua

Ifølge trafikkskiltene er det forbudt å kjøre forbi på Bybrua ogEngøybrua. Ifølge veimerkingen kan du kjøre forbi.