Det ulmer blant Dalane-politikerne

Hvis fylkeskommunen skal ha en funksjon, så er det først og fremst for å utjevne skjevheter mellom regionene, mener ordfører Marit Myklebust.