Eiendom skal bli kommunalt foretak

Et flertall i formannskapet gikk i går inn for å skille ut kommunens eiendomsforvaltning i et eget kommunalt foretak.