Frp sure på Høgre

Framstegspartiet stemte mot Roald G. Bergsaker (H) som fylkes-ordførar og Eirin Sund (AP) som varaordførar.