Figgjo-laks i forskningsprosjekt

Laks og ørret fra Figgjoelva skal benyttes i et stort nasjonalt forskningsprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd.