Høytlønnede og velutdannede drikker mest

Alle drikker mer enn før, men de rike og de velutdannede drikkermest. Det er en av konklusjonene som trekkes i stor undersøkelsesom Nasjonalt folkehelseinstitutt har foretatt om nordmennsalkoholvaner.