Bruker regnskogtømmer fra Burma

Gilje Tre på Moi bruker teak i ytterdører. Teaken er hentet fra Burma hvor militærdiktaturet tjener godt på rovdrift av regnskogene. Etter norsk regelverk er denne handelen lovlig.