- La avdelingen leve!

— Det har tatt 12 år å bygge opp dette fagmiljøet. Ikke riv det ned på én dag, ber sykepleierne på Sentralsjukehusets 3A.