- Greitt, det!

Leif Johan Sevland er åpen for å bidra med penger både tildobbeltspor, bybane og E-39. — Jeg er åpen for at Forus Næringsparkkan forskottere det som trengs av planleggingsmidler i år slik atbyggingen av dobbeltsporet på Jærbanen kan begynne i 2005, seierLeif Johan Sevland(H) til Aftenbladet.