Terje Lunde ny trygdesjef

Reidar B. Thu, som har vært trygdesjef i Sandnes siden 1984, går av for aldersgrensen i høst.