61 bedrifter i Sauda Vekst

61 bedrifter har gått saman i aksjeselskapet Sauda Vekst. Styreleiar Jan Alne meiner det er uvanleg at næringsutviklingsarbeid har eit så breitt fundament.