Skuffelse på fylkesvaskeriet

Tross en garanti om at driften skal opprettholdes på Jørpeland, frykter de 60 ansatte at de på sikt vil miste jobbene når Rogaland fylkesvaskeri selges.