Vågen-debatt uten vedtak

Flere av politikerne i kommunalstyret for byutvikling uttrykte bekymring over forslaget om å sommerstenge Vågen for kortere eller lengre perioder.