Drangsdalen på et sidespor

Jan Petter Rasmussen (ap) kjempet, men nådde ikke fram. Stortingets samferdselskomité vil ikke rassikre Drangsdalen med ny tunnel til 450 millioner kroner de neste ti årene.