Krever strakstiltak

KLEPP: Både flytting av elever til andre skoler og stengning av klasserom er tiltak som nå blir vurdert for Klepp ungdomsskule. Inneklimaet og skolens bygningsmessige standard er så alarmerende dårlig at ordfører Elfin Lea i går kveld måtte be kommunelege Rolf Bergseth om å gi en orientering til kommunestyret.