Klart skille mellom politi og vektere

Når vekterne går på offentlig sted, kan de, som andre folk, gripe inn hvis en person gjør noe straffbart.