Mangler millioner til skole-oppussing

Politikerne vedtok torsdag å renovere hele Kannik skole på en gang selv om det kan forskyve oppussingen av skolene Jåtten, Nylund og Våland.