Umulige skjenkeregler

Utestedet Valentinos får skarp advarsel fra rådmannen. Dermed trues ett av de få tilbudene til 18-åringer.