To minutt: Rune Moen, barnevernsjef

— Er du skeptisk til likhetsprinsippet i samfunnet? - Det er ihvert fall lov til å stille spørsmål om det skal strebes etter etoffentlig likhetsnivå. Det kan godt tenkes at likhetsprinsippetvirker mot sin hensikt at det skaper ulikheter.