Drikkevatnet på Høle framleis forureina

Sandnes kommune tilrår framleis at det kommunale drikkevatnet på Høle blir kokt. Sjølv om vasskjelda har reint vatn, er det framleis forureining i ledningsnettet.