Barneombudet: - Brudd på barnekonvensjonen

Barnevernsbarn som bor på institusjon eller i fosterhjem nektes studielån. Det mener barneombudet er brudd på barnekonvensjonen om barns rett til lik tilgang på utdanning.