«Høyden er ikke viktigst»

Høyspentmaster opp mot 63 meter i Sirdal skremmer verken sirdalsordfører Thor Jørgen Tjørhom eller Venstre-nestleder Helge Solum Larsen.