Drosjekrangel på Randaberg

Passasjeren mente sjåføren tok en omvei og ga ham en kilevink.