Jukset til seg 30.814 kroner i sosialstøtte

En 41 år gammel mann som er bosatt i Stavanger er dømt til fengsel i 36 dager for trygdemisbruk.