• Cornelius Munkvik

Jærens mestre i 2009

37 jærbuer (Time, Klepp og Hå) utmerket seg med edelt metall enten nasjonalt eller internasjonalt i løpet av fjoråret.