• Det planlagte hotellet montert inn i et fotografi. Det skal ligge til høyre for Statoil-stasjonen på Lagårdsveien, nær Strømsbrua. (Illustrasjon: Plank Arkitekter)

Asylmottaket på Lagårdsveien skal bli hotell etter 2010

Bystyret gikk enstemmig inn for å godkjenne søknaden om hotell i Lagårdsveien 115.