- Skjønnar argumenta hans

Dagleg leiar i Gullingen Utviklingsselskap, Henrik Halsne, seier at han har full forståing for hytteeigarar som er redde for at ei fortetting vil føra til ulemper.