Fluktbil funnet

Bilen som ble benyttet av de tre gjerningsmennene fra innbruddet i urmakerbutikken i Huagesund i natt er funnet i utkanten av byen ved Vardafjell studenthjem.