Streikeledelsen venter på informasjon

Omkring halvparten av bygningsarbeiderne som er tatt ut i streik i Rogaland er medlemmer av Fellesforbundets avdeling 730 i Stavanger. Ledelsen i avdelingen venter på informasjon fra sentralt hold før de kan gi mer informasjon til medlemmene om bakgrunnen for streiken.