Kortere køer i Arsvågen

Nå skal det være mulig å komme med første ferje fra Arsvågen i Rennfastsambandet. På riksvei 7 over Hardangervidda er det fortsatt kolonnekjøring og tre timeres ventetid.