• Leif Kverneland

Klare for 3200 kilometers hjemreise

17 lærlinger og to ledere fra Stavanger Universitetssykehus satte seg i natt på bussen i Albir i Spania for å kjøre hjem til Norge. Janne Idsøe og Ruth Marie Lund gruet seg for den lange turen.