• Helgekø i Mortavika kan bli daglig kost. Derfor vil samferdselsministeren kjøpe en ny ferje til sambandet. Anders Minge

Boknasambandet får ny ferje

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) frykter daglig kaos i Mortavika og Arsvågen om ikke sambandet styrkes. Nå skal en ny ferje bestilles.