Tauferja innstilt

Første rundtur for Tauferja onsdag morgen utgår.