• Tor Inge Jøssang

– Tysdalsvatnet må rassikres

Stortingsrepresentantene Siri A. Meling (H) og Hallgeir Langeland (SV) er ikke i tvil om at Tysdalsvatnet må rassikres.