• Jonas Haarr Friestad

- Ingen sympati med rødskjortene

— Jeg håper de voldelige demonstrasjonene snart blir slått ned. Mot en lovlig valgt regjering skal man protestere med demokratiske midler, sier Kristian Bø i Thailand.