Kommunen truer seg selv med mulkt

Kommunalteknisk sjef Odd Arne Vagle skriver i et brev til kommunens eiendomsavdeling at den risikerer 300 kroner i dagmulkt, stigende til 500.