Slik vil elevene skape godt skolemiljø

Elevkvelder, flere fellessamlinger, leksehjelp og at elever skal få ha tyggis på skolen. Det er fire forslag elevene har for å skape et bedre skolemiljø i Sandnes.