• Sola kommune reagerer kraftig på at Lyse har koblet ulovlig fjernvarme til kommunens vannett, og frykter det kan føre til forurensing. Egil Eriksson

Lyse koblet seg ulovlig på nett

Sola kommune reagerer kraftig på at Lyse har koblet ulovlig fjernvarme til kommunens vannett, og frykter det kan føre til forurensing.