Første vindmølle ferdigstilt

Onsdag ettermiddag var den første av vindmøllene på Høgjæren satt sammen, og kunne sees fra store deler av Jæren.