• Cato Schiøtz mener flere vil bli dømt i sedelighetssaker dersom en avskaffer dagens juryordning. Scanpix

- Burde vært avskaffet for mange år siden

Cato Schiøtz mener flere vil bli dømt i sedelighetssaker dersom en avskaffer dagens juryordning. Samtidig påpeker advokat Inger Marie Sunde det er viktig at man dømmes av sine likemenn.